JMG support
Home
JMG Support is specialist op het gebied van duurzame opmaat oplossingen binnen uw gemeente. De huidige ontwikkelingen binnen de beleidsterreinen Werk, Inkomen & Zorg laten zien dat er sprake is van:
  • Toenemende druk op budgetten
  • Grotere vraag van de burger
  • Druk op tijdige afhandeling in verband met de Wet Dwangsom
  • Meer taken, minder geld
  • Vermindering van administratieve lasten
  • Vraag naar goede elektronische toegankelijkheid voor de burger
  • Behoud van kwaliteit in de dienstverlening aan de burger.

JMG Support ondersteunt bij het realiseren van het duurzaam efficiënter maken van de bedrijfsvoering samen met uw medewerkers met als resultaat:
Excellente dienstverlening voor uw burger!

JMG Support voorziet in professionele ondersteuning die zich toespitst op:

  • ICT diensten
  • Interim management diensten